Over ons

Stichting Hulp aan Oost Europa

Henk en Diny Herbold zijn ruim 40 jaar als evangelisten werkzaam in Nederland, België en Oost Europa (zie foto). In die periode hebben zij door Gods genade, tot vele mensen het evangelie mogen prediken en hebben ze onderwijs gegeven in verschillende evangelische en pinkstergemeenten in ons land en daar buiten.Hoe het begon

Ruim 40 jaar geleden riep God hen in Zijn dienst. Ze verlangde beiden om mensen voor Jezus te winnen en juist daar te werken waar de boodschap van verlossing en bevrijding door Jezus Christus, het hardste nodig was. Hun eerste werk was onder de kinderen uit achterstandswijken op verschillende plaatsen in ons land. Velen hoorde voor het eerst het evangelie door dit werk en vonden de Heer Jezus. Na enige tijd onder daklozen, drug en alcohol verslaafden te hebben gewerkt op de stations, riep de Heer hen om een gemeente te gaan leiden. In een periode van 18 jaar mochten ze een gemeente stichten. De last van het gemeente leiden werd door de jaren heen steeds zwaarder en het verlangen om vrij te kunnen werken onder kansarme mensen bleef. Na 18 jaar gediend te hebben mochten ze het werk loslaten. Reeds tijdens hun bediening als voorgangers ontwikkelde zich een geheel nieuw werk in Oost-Europa, met name in Roemenië.

Zendingsreizen.

Namens de stichting Hulp aan Oost Europa reizen ze nu al meer dan 20 jaar naar Roemenië om de armen daar te helpen en onder hen te evangeliseren. Velen van deze mensen leven in bittere armoede en op zeer afgelegen plaatsen. Ondanks dat Roemenië nu officieel tot de EU behoord, blijft het een straatarm land, waar hulp nog erg noodzakelijk is. Een groot deel van de bevolking leeft nog in armoede.

De Toekomst

Hun verlangen is om door te gaan in de dienst van God, zolang als God hen daartoe de deur blijft openen. Momenteel reizen ze het hele jaar door naar verschillende evangelie en pinkstergemeenten in Nederland en België, om wekelijks spreekbeurten te vervullen en Bijbelstudies te geven. Elk jaar wordt in September een nieuw programma voor het komende jaar gemaakt. Belangstellenden kunnen hen vanaf die maand uitnodigen. Klik hier