ANBI

Fiscaal nummer: 0065.09.782
K.v.K. nummer: 41125087

Contact adres:
Ossewagendrift 10
3436AG Nieuwegein
Nederland

Bestuurs samenstelling:
dhr. H.A.Herbold - voorzitter
mevr.G.C.G.Herbold-Backx - penningmeester
dhr. F.F. Etienne - secretaris
dhr. R. Phaf - bestuurslid
mevr. J.J. Etienne - van Kempen - bestuurslid

Beloningsbeleid: De stichting betaalt geen salarissen en werkt alleen met vrijwilligers.

Financiën: De stichting verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door vrijwillige donaties.

De doelstelling: Zoals de stichtings naam "Verbreiding van het Volle Evangelie" al zegt, heeft de stichting tot doel het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus zoals beschreven in de Bijbel. Met het volle evangelie wordt bedoeld, alles wat werd geleerd door Jezus en daarna door de apostelen van de Nieuw Testamentische Gemeente. Dit doen we door het geven van Bijbelonderwijs, het vervullen van predikbeurten in verschillende kerken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord. Daarnaast is de stichting actief in het ondersteunen van zendingsprojecten over de hele wereld.

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het houden van evangelische samenkomsten en het geven van Bijbelonderricht.

  • Het geven van onderwijs uit de Bijbel d.m.v. predikbeurten en Bijbelstudies in geheel Nederland en daarbuiten.

  • Het geven van evangelisch onderwijs en het verstrekken van Bijbels advies, doormiddel van internet.

  • Het verlenen van pastorale hulp en advies, met name op het vlak van het huwelijk, maar ook aan andere behoeftigen en iedereen die daarom vraagt.

  • Het geven van informatie bijeenkomsten over de armoedige situatie van met name christenen in Oost Europa.

  • Het inzamelen van geld, evenals allerlei andere noodzakelijke artikelen, die gebruikt kunnen worden voor de eerste levensbehoeften van de armen, zieken, kinderen en bejaarden in andere delen van de wereld.

  • Het steunen van zendingprojecten overal in de wereld, vooral onder kansarmen die zonder hulp onvoldoende voeding, kleding en scholing ontvangen. Een voorbeeld is het zendingswerk van de Stichting Hulp aan Oost Europa te Nieuwegein, het werk van Stichting Street Lightministries.nl te Utrecht, Stichting Huisgezin Gods te Veldhoven, welke regelmatig door de stichting worden ondersteund.