Fiscaal nummer: 0065.09.782
K.v.K. nummer: 41125087

Contact adres:
Ossewagendrift 10
3436AG Nieuwegein
Nederland

Bestuurs samenstelling:
dhr. H.A.Herbold - voorzitter
mevr.G.C.G.Herbold-Backx - penningmeester
dhr. F.F. Etienne - secretaris
dhr. R. Phaf - bestuurslid
mevr. J.J. Etienne - van Kempen
- bestuurslid

Beloningsbeleid: De stichting betaalt geen salarissen en werkt alleen met vrijwilligers.

Financiën: De stichting verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken en vraagt ook geen enkele bijdrage voor haar werkzaamheden.

De doelstelling: Zoals de stichtings naam "Verbreiding van het Volle Evangelie" al zegt, heeft de stichting tot doel het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus zoals beschreven in de Bijbel. Met het volle evangelie wordt bedoeld, alles wat werd geleerd door Jezus en daarna door de apostelen van de Nieuw Testamentische Gemeente. Dit doen we door het geven van Bijbelonderwijs, het vervullen van predikbeurten in verschillende kerken en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • Het houden van evangelische samenkomsten en het geven van Bijbelonderricht.

  • Het geven van onderwijs uit de Bijbel d.m.v. predikbeurten en Bijbelstudies in geheel Nederland en daarbuiten.

  • Het geven van evangelisch onderwijs en het verstrekken van Bijbels advies, doormiddel van internet.

  • Het verlenen van pastorale hulp en advies, met name op het vlak van het huwelijk, maar ook aan andere behoeftigen en iedereen die daarom vraagt.