Zending in Oost Europa

Stichting Hulp aan Oost Europa

Ons doel is om de armoede in Roemenië te bestrijden, door het sturen van geld voor scholing, voedsel en kleding. Daarnaast zetten we ons in om het evangelie van Gods liefde daar te brengen. Vele mensen in Roemenië zijn zelf opgegroeid in armoede en zonder hulp is er voor hen en hun kinderen geen kans op enige verbetering. Meer weten? Zie op: www.hulp-oosteuropa.nl

Huwelijks pastoraat

Online advies vanuit de Bijbel bij huwelijk of relatie problemen

Christelijk huwelijk

Wellicht is er in uw huwelijk sprake van onmacht, woede, verdriet, miscommunicatie, seksuele problemen, zorgen om de kinderen. Dit zijn zaken die een gevaar vormen in een huwelijk. De druk op uw huwelijk kan zelfs zo groot worden dat uw huwelijk stuk dreigt te gaan. Blijf er niet mee zitten, misschien kunnen we u helpen? Klik op: www.christelijk-huwelijk.nl

Advies voor leiders

Online advies vanuit de Bijbel voor geestelijk leiders

Advies voor leiders

Het is van groot belang dat een leider integer is. Weinig zaken hebben de voortgang van het Evangelie meer schade toegebracht dan leiders die niet integer zijn en die integriteit begint in de eigen omgeving. Voordat iemand als leider kan worden aangesteld, is het van belang om iets te weten over iemands gedrag? Meer weten? Klik op: evangelisch-nieuws/leiderschap